COEXISTING

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยู่ร่วมกันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตมายาวนาน ความสวยงามที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันมีคุณค่ามากพอที่ JASMIN จะหยิบมาเป็น Concept ในการสร้างสรรค์ผลงานใน Collection หลัก การใช้อัญมณีที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลายมาจัดเรียงกันเป็น Cluster แสดงถึงความสวยงามของการอยู่ร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา ถึงแม้ว่าจะหน้าตาไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ แตกต่าง แต่สวยงาม

  • 1 of 1
Everyday Shining Coexisting / White Gold Ring ESC-R15
95,000.00 ฿
Everyday Shining Coexisting / White Gold Ring ESC-R10
350,000.00 ฿
Everyday Shining Coexisting / White Gold Ring ESC-R08
220,000.00 ฿
Everyday Shining Coexisting / White Gold Necklace ESC-N17
5,800,000.00 ฿
Everyday Shining Coexisting / White Gold Earrings ESC-E19
880,000.00 ฿
Everyday Shining Coexisting / White Gold Earrings ESC-E04
385,000.00 ฿
Everyday Shining Coexisting / White Gold Earrings ESC-E02
225,000.00 ฿
Everyday Shining Coexisting / White Gold Earrings ESC-E01
485,000.00 ฿